Reels
Lines
RTP
Volatility
Play Now
New Player Offer: Five Days of Free Spins
Receive up to 100 Free Spins with each reveal
For new and fully verified customers.
Available to new and eligible customers aged 24 and over only. Min €10 in lifetime deposits required. Offer must be claimed within 30 days of registering a bet365 account. Reveal prizes of 10, 20, 50 or 100 Free Spins; five spins on Free Spins reels available within 10 days, 24 hours between each spin.
Max. prize, game restrictions, time limits and T&Cs apply.
Here's how it works:
1
Sign up
Deposit a minimum of €10.
2
Spin
Five times over the next 10 days.
3
Reveal
10, 20, 50 or 100 Free Spins each time.

Eligible Games

Significant Offer Terms and Conditions
 • Tato nabídka je dostupná pouze pro nové a kvalifikující se zákazníky starší 24 let. Abyste se kvalifikovali, musíte mít za dobu existence účtu vklady min. 10€. O svou nabídku musíte požádat do 30 dnů od registrace účtu bet365.
 • Pro požádání o nabídku se musíte přihlásit a na stránce s nabídkou nebo na banneru na domovské stránce zvolit možnost Požádat nyní. Poté bude odhalena Vaše první cena; buď 10, 20, 50 nebo 100 zatočení zdarma. Budete mít nárok na celkem až pět Odhalení zatočení zdarma během deseti dnů od Vašeho prvního požádání, ale mezi každým Odhalením zatočení zdarma musíte počkat alespoň 24 hodin.
 • Zatočení zdarma budou udělena okamžitě a mohou být využita v následujících hrách: Ancient Gods: Pandora's Creation, Book of Horus, Sizzling 7s Fortune a Solar Flash.
 • Po přičtení budete mít sedm dní na využití své denní odměny zatočení zdarma. Veškeré denní odměny zatočení zdarma nevyužité do tohoto termínu budou odstraněny.
 • Na výhry ze zatočení zdarma se neváže žádný požadavek na prosázení a budou přičteny na Váš vybíratelný zůstatek.
 • Zvolením Požádat se zapojíte do nabídky a přijmete její Podmínky.
Plné znění Podmínek
Kvalifikace
 • Tato nabídka je dostupná pouze pro nové a kvalifikující se zákazníky starší 24 let. Úplný seznam Vám dostupných nabídek najdete, když se přihlásíte a zvolíte sekci Nabídky. bet365 uchovává záznam o kontaktech na zákazníky v souvislosti s kvalifikací na nabídky. Tento záznam, včetně data a času uložení veškerých omezení, bude v případě sporu rozhodující.
 • Tato nabídka končí pro nové zákazníky 31. ledna 2024 v 10:59 GMT a mohou o ni požádat jen zákazníci, kteří si otevřou účet před tímto datem. O svou nabídku musíte požádat do 30 dnů od registrace účtu bet365.
 • Abyste se kvalifikovali, musíte mít za dobu existence svého bet365 účtu vklady min. 10€.
 • Zvolením Požádat se zapojíte do nabídky a přijmete její Podmínky.
 • Pokud se nechcete účastnit žádných nabídek (včetně funkcí vyhodnocení), kontaktujte nás prosím na support-cze@customerservices365.com
Zatočení zdarma
 • Pro požádání o nabídku se musíte přihlásit a na stránce s nabídkou nebo na banneru na domovské stránce zvolit možnost Požádat nyní. Poté bude odhalena Vaše první cena; buď 10, 20, 50 nebo 100 zatočení zdarma. Budete mít nárok na celkem až pět Odhalení zatočení zdarma během deseti dnů od Vašeho prvního požádání, ale mezi každým Odhalením zatočení zdarma musíte počkat alespoň 24 hodin.
 • Zatočení zdarma budou udělena okamžitě a mohou být využita v následujících hrách: Ancient Gods: Pandora's Creation, Book of Horus, Sizzling 7s Fortune a Solar Flash.
 • Po přičtení budete mít sedm dní na využití své denní odměny zatočení zdarma. Veškeré denní odměny zatočení zdarma nevyužité do tohoto termínu budou odstraněny.
 • Pravděpodobnost získání každého přidělení zatočení zdarma (tj. 10, 20, 50 nebo 100 zatočení zdarma) je 50% šance pro 10 zatočení zdarma, 35% šance pro 20 zatočení zdarma, 10% šance pro 50 zatočení zdarma a 5% šance pro 100 zatočení zdarma.
 • Na výhry ze Zatočení zdarma se neváže žádný požadavek na prosázení a budou přičteny na Váš vybíratelný zůstatek.
 • Pokud nedojde k automatickém přičtení Vaší ceny, může trvat až 72 hodin, než obdržíte svá zatočení zdarma.
Obecné informace
 • Tyto Podmínky by měly být přečteny souběžně s našimi obecnými Podmínkami.
 • Výše sázky použitá pro zatočení zdarma je 0,10€ za zatočení.
 • Nemůžeme zaručit, že všechny hry budou dostupné a vybrané kvalifikační hry mohou být viditelné pouze zákazníkům, kteří budou přihlášení a ověření.
 • Všechny nabídky pro zákazníky jsou omezeny na jednu osobu. Má-li bet365 dostatečně důvodné podezření, že o bonus či nabídku žádá stejná osoba vícekrát či je o ně žádáno v její prospěch či je o ně žádáno skupinou osob, může zrušit platnost libovolné nabídky nebo všech nabídek pro takového zákazníka či skupinu zákazníků a/nebo zrušit všechny sázky financované z tohoto bonusu a odstranit jakékoli výhry plynoucí z takové sázky.
 • Ve snaze zabránit podvodné činnosti představila bet365 metody pro detekci a prevenci zneužívání této nabídky. bet365 může požádat kteréhokoli zákazníka o poskytnutí dokladu a/nebo ověřovacích kroků, které dostatečně, v přiměřené míře, prokáží zákazníkovu totožnost předtím, než mu je na jeho účet připsána jakákoliv nabídka, bonusové prostředky a/nebo výhry.
 • Jestliže porušíte jakoukoliv podmínku této nabídky nebo existuje jakýkoliv důkaz o sérii sázek podaných zákazníkem nebo skupinou zákazníků, což v rámci vkladového bonusu, zvýšených plateb nebo jakékoliv jiné nabídky vyústí v garantovaný zisk zákazníka bez ohledu na výsledek těchto sázek, ať již tento zákazník jedná samostatně nebo jako součást skupiny, bet365 může vymáhat u takových nabídek zpět částky bonusů či zvýšených plateb, zrušit všechny sázky financované z tohoto bonusu a/nebo odstranit jakékoli výhry plynoucí z této sázky. Pokud existuje o takové aktivitě důkaz, bet365 si navíc může účtovat od takového zákazníka administrativní poplatek až do výše bonusu nebo zvýšené platby za účelem pokrytí administrativních nákladů vzniklých v důsledku identifikace této aktivity a v důsledku přijetí opatření proti této aktivitě.
 • bet365 může vymáhat zpět veškerá omylem udělená zatočení zdarma.
 • bet365 může kdykoliv provádět drobné úpravy této nabídky za účelem opravit překlepy či vylepšit srozumitelnost nebo uživatelský zážitek a může zrušit nebo omezit tuto nabídku z právních, regulatorních či technických důvodů.
 • Zaměstnanci, vedení a ředitelé bet365, jejich zastupujících či jiných agentur, majitelů či poskytovatelů licence, poskytovatelů služeb či jakýchkoli dalších přidružených či partnerských společností se této nabídky nesmí účastnit. To samé platí i pro nejbližší příbuzné těchto osob.